top of page

Metode și obiective de cercetare

 

1. Cartografierea socială a obștilor și composesoratelor românești

 • Metoda: interviuri cu reprezentanți ai obștilor și composesoratelor cu peste 330 de respondenți din întreaga țară preponderent județele Vrancea, Cluj, Sălaj, Maramureș, Covasna, Harghita, Mureș, Hunedoara, Brașov, Argeș, Vâlcea și Gorj.

 

Proiectul a urmărit să descrie varietatea largă a organizațiilor de tip obști și composesorate care se găsesc pe teritoriul Carpaților României, investigând următoarele dimensiuni:

 1. Cadrul normativ și legislativ: modalități de reglementare a obștilor și composesoratelor, legi și instituții de stat, reguli cutumiare și instrumente de organizare a accesului, monitorizare și management

 2. Practici locale asociate cu noi forme de guvernare și utilizare a bunurilor comune, parcipare la decizii

 3. Relația cu mediul; practici de exploatare forestieră și pășunat, percepția locală a protecției pădurilor și pășunilor

 

2. Etnografie multi-localizată / Înțelegerea relației dintre obști/ composesorate și viața comunităților

 • Metoda: studii de caz în locații selectate - județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Maramureș, Harghita, Vrancea

 • În fiecare locație interviuri în profunzime cu peste 20 de membri ai obștilor / composesoratelor și alți actori-cheie

 

Proiectul a urmărit în studiile de caz înțelegerea rolului obștilor și composesoratelor în asigurarea mijloacelor de trai ale locuitorilor din Munții Carpați prin investigarea următoarelor aspecte:

 1. Procese transformative: istorii om-pădure pe termen lung, cu accent pe noile regimuri de proprietate post-socialistă și relațiile cu piețele capitaliste

 2. Beneficiile distribuite de obști și composesorate: Rolul lor pentru starea economică locală a gospodăriilor; pășunat, lemn de foc și lemn pentru construcții; obști și composesorate care investesc în utilități comunitare și rolul lor în dezvoltarea locală

 3. Practici locale de utilizare a resurselor: modalități de exploatare și procesare a lemnului, colectare a lemnului și a resurselor nelemnoase, ciuperci, fructe de pădure, pășunat

 4. Relațiile dintre actorii comunității locale, țesute în jurul procesului de participare

 

3. Analiza documentelor / Cercetarea arhivelor

 • Colectarea și analizarea hărților forestiere, a hărților cadastrale, a registrelor de membri, a bugetelor, a statutelor, a deciziilor judecătorești, a monografiilor și a altor documente istorice

 • Cercetare arhivistică în Arhivele Naționale de Stat din județul Hunedoara

 

4. Fotografiere și înregistrare video / Arhiva de imagini a obștilor și  composesoratelor

 • Crearea unei arhive fotografice a obștilor și composesoratelor contemporane: fotografiile cuprind persoane implicate în gestionarea proprietății comune, consilii, președinți la momentul 2015-2017, membri, resursele obștilor și composesoratelor, respectiv fotografii cu terenurile, cu clădirile aflate în proprietate, fotografii cu evenimente legate de obști și composesorate, de exemplu adunările generale.

bottom of page