Pe întreaga arie a Carpaților românești se găsesc suprafețe întinse de păduri și pășuni aflate în proprietate comună devălmașă, sau pe cote-părți, a comunităților locale. Aceste forme de proprietate și organizare se numesc obști și composesorate, sau, într-un număr mai mic de cazuri, asociații urbariale, asociații de pădurit și pășunat, comune politice. Nu există un registru special sau evaluări statistice ale situației acestor tipuri de organizații/ forme de proprietate.

 

 

 

 

 

Estimările proiectului nostru (2019)*:

 

>peste 1500 obști, composesorate, asociații urbariale.

>peste 400.000 membri

>873.000 ha de pădure

>14% din fondul forestier național

>24% din fondul forestier deținut în proprietate privată

>300.000 ha pășuni, incluzând izlazuri și pășuni alpine

 

*Cifrele sunt estimative și aproximative, conferind o evaluare  de ansamblu, fiind obținute prin coroborarea cercetării noastre pe baza de esantion, cu date oficiale. Datele obținute din diferite surse oficiale sunt adeseori contradictorii, incomplete, inexacte. Aceste cifre sunt in flux permanent.

Varianta in engleza a site-ului oferă la această dată rezultate mai detaliate. Click aici.

Proiectul s-a desfășurat in cadrul Institutului de Sociologie, Academia Română

Octombrie 2015 - Septembrie 2017

Finanțare CNCS-UEFISCDI

Numărul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-2865

Tara Loviștei, jud. Vâlcea.
Tara Loviștei, jud. Vâlcea.

Pășunatul pe ternul obștii reprezintă o chestiune complexă. În zona Loviștei, în Carpații Sudici există foarte multă competiție pentru pășuni între mari crescători de animale. @2016 Arryn Snowball

Negrilești, jud. Vrancea.
Negrilești, jud. Vrancea.

Toate gospodăriile din Vrancea utilizează lemne din pădurile obștilor pentru construcție, încălzire și gătit. @2016, George Iordachescu

Visiting composesorat Nucșoara
Visiting composesorat Nucșoara

Visiting the president of composesorat Nucsoara and his wife, com. Salasu de Sus, Hunedoara county. The commons is big, counts 3200 ha. Its development is stalled by never ending complaints, some of them becoming trials. @ Irina Opincaru, 2016

Tara Loviștei, jud. Vâlcea.
Tara Loviștei, jud. Vâlcea.

Pășunatul pe ternul obștii reprezintă o chestiune complexă. În zona Loviștei, în Carpații Sudici există foarte multă competiție pentru pășuni între mari crescători de animale. @2016 Arryn Snowball

logo3.jpg
Logo_Laborator_150.png

Metode și obiective de cercetare

 

1. Cartografierea socială a obștilor și composesoratelor românești

 • Metoda: interviuri cu reprezentanți ai obștilor și composesoratelor cu peste 330 de respondenți din întreaga țară preponderent județele Vrancea, Cluj, Sălaj, Maramureș, Covasna, Harghita, Mureș, Hunedoara, Brașov, Argeș, Vâlcea și Gorj.

 

Proiectul a urmărit să descrie varietatea largă a organizațiilor de tip obști și composesorate care se găsesc pe teritoriul Carpaților României, investigând următoarele dimensiuni:

 1. Cadrul normativ și legislativ: modalități de reglementare a obștilor și composesoratelor, legi și instituții de stat, reguli cutumiare și instrumente de organizare a accesului, monitorizare și management

 2. Practici locale asociate cu noi forme de guvernare și utilizare a bunurilor comune, parcipare la decizii

 3. Relația cu mediul; practici de exploatare forestieră și pășunat, percepția locală a protecției pădurilor și pășunilor

 

2. Etnografie multi-localizată / Înțelegerea relației dintre obști/ composesorate și viața comunităților

 • Metoda: studii de caz în locații selectate - județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Maramureș, Harghita, Vrancea

 • În fiecare locație interviuri în profunzime cu peste 20 de membri ai obștilor / composesoratelor și alți actori-cheie

 

Proiectul a urmărit în studiile de caz înțelegerea rolului obștilor și composesoratelor în asigurarea mijloacelor de trai ale locuitorilor din Munții Carpați prin investigarea următoarelor aspecte:

 1. Procese transformative: istorii om-pădure pe termen lung, cu accent pe noile regimuri de proprietate post-socialistă și relațiile cu piețele capitaliste

 2. Beneficiile distribuite de obști și composesorate: Rolul lor pentru starea economică locală a gospodăriilor; pășunat, lemn de foc și lemn pentru construcții; obști și composesorate care investesc în utilități comunitare și rolul lor în dezvoltarea locală

 3. Practici locale de utilizare a resurselor: modalități de exploatare și procesare a lemnului, colectare a lemnului și a resurselor nelemnoase, ciuperci, fructe de pădure, pășunat

 4. Relațiile dintre actorii comunității locale, țesute în jurul procesului de participare

 

3. Analiza documentelor / Cercetarea arhivelor

 • Colectarea și analizarea hărților forestiere, a hărților cadastrale, a registrelor de membri, a bugetelor, a statutelor, a deciziilor judecătorești, a monografiilor și a altor documente istorice

 • Cercetare arhivistică în Arhivele Naționale de Stat din județul Hunedoara

 

4. Fotografiere și înregistrare video / Arhiva de imagini a obștilor și  composesoratelor

 • Crearea unei arhive fotografice a obștilor și composesoratelor contemporane: fotografiile cuprind persoane implicate în gestionarea proprietății comune, consilii, președinți la momentul 2015-2017, membri, resursele obștilor și composesoratelor, respectiv fotografii cu terenurile, cu clădirile aflate în proprietate, fotografii cu evenimente legate de obști și composesorate, de exemplu adunările generale.