top of page

Pe întreaga arie a Carpaților românești se găsesc suprafețe întinse de păduri și pășuni aflate în proprietate comună devălmașă, sau pe cote-părți, a comunităților locale. Aceste forme de proprietate și organizare se numesc obști și composesorate, sau, într-un număr mai mic de cazuri, asociații urbariale, asociații de pădurit și pășunat, comune politice. Nu există un registru special sau evaluări statistice ale situației acestor tipuri de organizații/ forme de proprietate.

 

Estimările proiectului nostru (2019)*:

 

>peste 1500 obști, composesorate, asociații urbariale.

>peste 400.000 membri

>873.000 ha de pădure

>14% din fondul forestier național

>24% din fondul forestier deținut în proprietate privată

>300.000 ha pășuni, incluzând izlazuri și pășuni alpine

*Cifrele sunt estimative și aproximative, conferind o evaluare  de ansamblu, fiind obținute prin coroborarea cercetării noastre pe baza de esantion, cu date oficiale.

Tara Loviștei, jud. Vâlcea.
Negrilești, jud. Vrancea.
Adunare de obște.Berevoești,Argeș.
Președinte.Composesorat Lueta
Herding. Naruja, Vrancea.
Nursery. Zetea, Harghita county.
Secretary of Composesorat Sântimbru
Ore mine in Suseni, Harghita
Sign of composesorat Petrila
Mortuary chapel in Suseni, Harghita
President and administrator. Zetea.
Sawmill composesorat Sântimbru
Visiting composesorat Nucșoara
logo3.jpg

Varianta in engleza a site-ului oferă la această dată rezultate mai detaliate. Click aici.

Proiectul s-a desfășurat in cadrul Institutului de Sociologie, Academia Română

Octombrie 2015 - Septembrie 2017

Finanțare CNCS-UEFISCDI

Numărul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-2865

bottom of page